Corsair Gaming Inc (CRSR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 151 180 62 415 129 543 48 165
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 40 593 51 024 37 997 24 696
Należności w tys. USD 235 656 291 287 293 629 202 334
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 342 998 446 747 505 381 299 930
Wskaźnik płynności szybkiej 1,25 0,91 0,91 0,92

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($151 180K + $40 593K + $235 656K) ÷ $342 998K
= 1,25


Analiza porównawcza

2022