Corsair Gaming Inc (CRSR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 232 170 242 898 321 393 503 448
Aktywa razem w tys. USD 1 297 240 1 337 400 1 314 120 1 059 720
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,18 0,18 0,24 0,48

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $232 170K ÷ $1 297 240K
= 0,18


Analiza porównawcza

2022