Corsair Gaming Inc (CRSR)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 232 170 242 898 321 393 503 448
Kapitał własny w tys. USD 623 838 568 180 437 390 216 775
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,27 0,30 0,42 0,70

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $232 170K ÷ ($232 170K + $623 838K)
= 0,27


Analiza porównawcza

2022