Corsair Gaming Inc (CRSR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 078 470 1 390 210 1 236 940 872 887
Zapasy w tys. USD 192 717 298 315 226 007 151 063
Rotacja zapasów 5,60 4,66 5,47 5,78

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 078 470K ÷ $192 717K
= 5,60


Analiza porównawcza

2022