Corsair Gaming Inc (CRSR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 375 100 1 904 060 1 702 370 1 097 170
Aktywa razem w tys. USD 1 297 240 1 337 400 1 314 120 1 059 720
Rotacja aktywów razem 1,06 1,42 1,30 1,04

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 375 100K ÷ $1 297 240K
= 1,06


Analiza porównawcza

2022