Corsair Gaming Inc (CRSR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 375 100 1 904 060 1 702 370 1 097 170
Property, plant and equipment w tys. USD 34 927 16 819 16 475 15 365
Rotacja aktywów trwałych 39,37 113,21 103,33 71,41

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 375 100K ÷ $34 927K
= 39,37


Analiza porównawcza

2022