Corsair Gaming Inc (CRSR)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 232 170 242 898 321 393 503 448
Kapitał własny w tys. USD 623 838 568 180 437 390 216 775
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,37 0,43 0,73 2,32

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $232 170K ÷ $623 838K
= 0,37


Analiza porównawcza

2022