Cooper Companies, Inc. (COO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q3
(31 lip 2023)
2023/Q2
(30 kwi 2023)
2023/Q1
(31 sty 2023)
2022/Q4
(31 paź 2022)
2022/Q3
(31 lip 2022)
2022/Q2
(30 kwi 2022)
2022/Q1
(31 sty 2022)
2021/Q4
(31 paź 2021)
Rotacja zapasów 1,69 1,71 1,82 1,86 1,79 1,77 1,71 1,65
Rotacja należności 5,58 6,07 5,81 5,93 5,92 5,90 5,76 5,67
Rotacja zobowiązań 5,41 4,94 5,35 4,70 4,91 5,82 6,75 5,99
Rotacja kapitału pracującego 4,90 5,27 5,11 13,06 14,50 34,96 89,89 3,99

Średnia liczba dni

2023/Q3
(31 lip 2023)
2023/Q2
(30 kwi 2023)
2023/Q1
(31 sty 2023)
2022/Q4
(31 paź 2022)
2022/Q3
(31 lip 2022)
2022/Q2
(30 kwi 2022)
2022/Q1
(31 sty 2022)
2021/Q4
(31 paź 2021)
Cykl zapasów dni 215,41 213,11 200,48 196,33 203,56 205,85 213,44 221,11
Cykl należności dni 65,43 60,14 62,83 61,54 61,63 61,85 63,37 64,36
Cykl zobowiązań dni 67,49 73,90 68,16 77,70 74,40 62,77 54,08 60,94

Długoterminowe

2023/Q3
(31 lip 2023)
2023/Q2
(30 kwi 2023)
2023/Q1
(31 sty 2023)
2022/Q4
(31 paź 2022)
2022/Q3
(31 lip 2022)
2022/Q2
(30 kwi 2022)
2022/Q1
(31 sty 2022)
2021/Q4
(31 paź 2021)
Rotacja aktywów trwałych 2,29 2,30 2,31 2,31 2,37 2,30 2,22 2,17
Rotacja aktywów razem 0,30 0,30 0,29 0,29 0,28 0,27 0,26 0,30