Cooper Companies, Inc. (COO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Rotacja zapasów 1,86 1,65 1,57 1,77 1,92
Rotacja należności 5,93 5,67 5,58 6,10 6,76
Rotacja zobowiązań 4,70 5,99 5,09 5,97 6,15
Rotacja kapitału pracującego 13,06 3,99 9,01 50,25 4,57

Średnia liczba dni

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Cykl zapasów dni 196,33 221,11 232,34 206,36 190,02
Cykl należności dni 61,54 64,36 65,38 59,88 54,00
Cykl zobowiązań dni 77,70 60,94 71,69 61,10 59,34

Długoterminowe

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Rotacja aktywów trwałych 2,31 2,17 1,90 2,34 2,60
Rotacja aktywów razem 0,29 0,30 0,36 0,42 0,41