Cooper Companies, Inc. (COO)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 507 600 505 800 311 800 528 100 427 500
Aktywa razem w tys. USD 11 492 300 9 606 200 6 737 500 6 274 500 6 112 800
Operacyjny ROA 4,42% 5,27% 4,63% 8,42% 6,99%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $507 600K ÷ $11 492 300K
= 4,42%


Analiza porównawcza

2022