Cooper Companies, Inc. (COO)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 64,67% 66,92% 63,14% 66,21% 64,45%
Marża zysku operacyjnego 15,34% 17,31% 12,83% 19,90% 16,88%
Marża zysku brutto 14,37% 16,82% 10,96% 17,99% 13,10%
Marża zysku netto 11,66% 100,76% 9,81% 17,59% 5,52%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Operacyjny ROA 4,42% 5,27% 4,63% 8,42% 6,99%
ROA 3,36% 30,65% 3,54% 7,44% 2,29%
Zwrot z kapitału całkowitego 5,33% 6,07% 5,99% 10,80% 8,08%
ROE 5,38% 42,42% 6,23% 12,86% 4,23%