Cooper Companies, Inc. (COO)

ROA

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk netto w tys. USD 385 700 2 944 700 238 400 466 700 139 900
Aktywa razem w tys. USD 11 492 300 9 606 200 6 737 500 6 274 500 6 112 800
ROA 3,36% 30,65% 3,54% 7,44% 2,29%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $385 700K ÷ $11 492 300K
= 3,36%


Analiza porównawcza

2022