Cooper Companies, Inc. (COO)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 533 600 1 465 300 1 274 200 1 163 400 1 090 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 280 200 732 100 1 004 400 1 110 600 536 500
Wskaźnik płynności bieżącej 1,20 2,00 1,27 1,05 2,03

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 533 600K ÷ $1 280 200K
= 1,20


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności bieżącej
Cooper Companies, Inc.
COO
1,20
Align Technology, Inc.
ALGN
1,26
Edwards Lifesciences Corp
EW
3,03
Intuitive Surgical Inc
ISRG
4,40