Cooper Companies, Inc. (COO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 138 200 95 900 115 900 89 000 77 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 208 900 179 300 152 500 132 200 169 700
Należności w tys. USD 557 800 515 300 435 400 435 300 374 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 280 200 732 100 1 004 400 1 110 600 536 500
Wskaźnik płynności szybkiej 0,71 1,08 0,70 0,59 1,16

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($138 200K + $208 900K + $557 800K) ÷ $1 280 200K
= 0,71


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Cooper Companies, Inc.
COO
0,71
Align Technology, Inc.
ALGN
1,08
Edwards Lifesciences Corp
EW
2,17
Intuitive Surgical Inc
ISRG
3,77