Cooper Companies, Inc. (COO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(31 lip 2023)
2023/Q2
(30 kwi 2023)
2023/Q1
(31 sty 2023)
2022/Q4
(31 paź 2022)
2022/Q3
(31 lip 2022)
2022/Q2
(30 kwi 2022)
2022/Q1
(31 sty 2022)
2021/Q4
(31 paź 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 117 300 111 900 118 200 138 200 246 300 399 200 280 700 95 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 240 200 223 700 218 400 208 900 186 200 203 200 196 600 179 300
Należności w tys. USD 629 900 564 700 581 800 557 800 543 600 532 000 525 900 515 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 993 600 949 100 915 800 1 280 200 1 375 700 1 648 400 1 664 400 732 100
Wskaźnik płynności szybkiej 0,99 0,95 1,00 0,71 0,71 0,69 0,60 1,08

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($117 300K + $240 200K + $629 900K) ÷ $993 600K
= 0,99


Analiza porównawcza

2023/Q3