Cooper Companies, Inc. (COO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 138 200 95 900 115 900 89 000 77 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 208 900 179 300 152 500 132 200 169 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 280 200 732 100 1 004 400 1 110 600 536 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,27 0,38 0,27 0,20 0,46

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($138 200K + $208 900K) ÷ $1 280 200K
= 0,27


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Cooper Companies, Inc.
COO
0,27
Align Technology, Inc.
ALGN
0,64
Edwards Lifesciences Corp
EW
1,49
Intuitive Surgical Inc
ISRG
3,11