Cooper Companies, Inc. (COO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(31 lip 2023)
2023/Q2
(30 kwi 2023)
2023/Q1
(31 sty 2023)
2022/Q4
(31 paź 2022)
2022/Q3
(31 lip 2022)
2022/Q2
(30 kwi 2022)
2022/Q1
(31 sty 2022)
2021/Q4
(31 paź 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 117 300 111 900 118 200 138 200 246 300 399 200 280 700 95 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 240 200 223 700 218 400 208 900 186 200 203 200 196 600 179 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 993 600 949 100 915 800 1 280 200 1 375 700 1 648 400 1 664 400 732 100
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,36 0,35 0,37 0,27 0,31 0,37 0,29 0,38

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($117 300K + $240 200K) ÷ $993 600K
= 0,36


Analiza porównawcza

2023/Q3

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Cooper Companies, Inc.
COO
0,36
Align Technology, Inc.
ALGN
0,53
Edwards Lifesciences Corp
EW
1,60
Intuitive Surgical Inc
ISRG
3,98
Steris Plc
STE
0,42