Cooper Companies, Inc. (COO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 308 400 2 922 500 2 430 900 2 653 400 2 532 800
Aktywa razem w tys. USD 11 492 300 9 606 200 6 737 500 6 274 500 6 112 800
Rotacja aktywów razem 0,29 0,30 0,36 0,42 0,41

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 308 400K ÷ $11 492 300K
= 0,29


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Cooper Companies, Inc.
COO
0,29
Align Technology, Inc.
ALGN
0,63
Edwards Lifesciences Corp
EW
0,65
Intuitive Surgical Inc
ISRG
0,48