Cooper Companies, Inc. (COO)

ROE

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk netto w tys. USD 385 700 2 944 700 238 400 466 700 139 900
Kapitał własny w tys. USD 7 174 500 6 941 800 3 824 600 3 628 400 3 307 600
ROE 5,38% 42,42% 6,23% 12,86% 4,23%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $385 700K ÷ $7 174 500K
= 5,38%


Analiza porównawcza

2022