Cooper Companies, Inc. (COO)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023/Q3
(31 lip 2023)
2023/Q2
(30 kwi 2023)
2023/Q1
(31 sty 2023)
2022/Q4
(31 paź 2022)
2022/Q3
(31 lip 2022)
2022/Q2
(30 kwi 2022)
2022/Q1
(31 sty 2022)
2021/Q4
(31 paź 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 1 226 100 1 197 200 1 200 000 1 168 800 1 114 600 1 070 600 1 005 700 966 700
Zapasy w tys. USD 723 600 699 000 659 100 628 700 621 600 603 800 588 100 585 600
Rotacja zapasów 1,69 1,71 1,82 1,86 1,79 1,77 1,71 1,65

2023/Q3 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $1 226 100K ÷ $723 600K
= 1,69


Analiza porównawcza

2023/Q3