Century Communities Inc (CCS)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 217 040 1 330 810 1 153 920 1 070 800
Aktywa razem w tys. USD 3 773 770 3 496 880 2 845 090 2 499 970
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,32 0,38 0,41 0,43

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 217 040K ÷ $3 773 770K
= 0,32


Analiza porównawcza

2022