Century Communities Inc (CCS)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 525 126 498 504 206 157 112 994
Aktywa razem w tys. USD 3 773 770 3 496 880 2 845 090 2 499 970
ROA 13,92% 14,26% 7,25% 4,52%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $525 126K ÷ $3 773 770K
= 13,92%


Analiza porównawcza

2022