Century Communities Inc (CCS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 650 980 3 378 580 2 742 610 2 399 350
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 392 567 384 197 393 662 348 163
Wskaźnik płynności bieżącej 9,30 8,79 6,97 6,89

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 650 980K ÷ $392 567K
= 9,30


Analiza porównawcza

2022