Century Communities Inc (CCS)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 525 126 498 504 206 157 112 994
Kapitał własny w tys. USD 2 150 220 1 764 510 1 280 700 1 061 700
ROE 24,42% 28,25% 16,10% 10,64%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $525 126K ÷ $2 150 220K
= 24,42%


Analiza porównawcza

2022