Century Communities Inc (CCS)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 370 270 3 167 940 2 544 860 2 080 950
Zapasy w tys. USD 2 830 640 2 456 610 1 929 660 1 995 550
Rotacja zapasów 1,19 1,29 1,32 1,04

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $3 370 270K ÷ $2 830 640K
= 1,19


Analiza porównawcza

2022