Century Communities Inc (CCS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 296 724 316 310 394 001 55 436
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 377 033 492 044 361 211 282 533
Należności w tys. USD 52 797 41 932 21 781 27 438
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 392 567 384 197 393 662 348 163
Wskaźnik płynności szybkiej 1,85 2,21 1,97 1,05

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($296 724K + $377 033K + $52 797K) ÷ $392 567K
= 1,85


Analiza porównawcza

2022