Century Communities Inc (CCS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 505 920 4 216 310 3 161 190 2 535 910
Aktywa razem w tys. USD 3 773 770 3 496 880 2 845 090 2 499 970
Rotacja aktywów razem 1,19 1,21 1,11 1,01

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 505 920K ÷ $3 773 770K
= 1,19


Analiza porównawcza

2022