Century Communities Inc (CCS)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 704 905 658 763 274 623 153 440
Aktywa razem w tys. USD 3 773 770 3 496 880 2 845 090 2 499 970
Operacyjny ROA 18,68% 18,84% 9,65% 6,14%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $704 905K ÷ $3 773 770K
= 18,68%


Analiza porównawcza

2022