Century Communities Inc (CCS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 296 724 316 310 394 001 55 436
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 377 033 492 044 361 211 282 533
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 392 567 384 197 393 662 348 163
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,72 2,10 1,92 0,97

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($296 724K + $377 033K) ÷ $392 567K
= 1,72


Analiza porównawcza

2022