Century Communities Inc (CCS)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 370 270 3 167 940 2 544 860 2 080 950
Zobowiązania handlowe w tys. USD 106 926 84 679 107 712 84 794
Rotacja zobowiązań 31,52 37,41 23,63 24,54

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 370 270K ÷ $106 926K
= 31,52


Analiza porównawcza

2022