Century Communities Inc (CCS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 505 920 4 216 310 3 161 190 2 535 910
Property, plant and equipment w tys. USD 31 688 24 939 28 384 35 998
Rotacja aktywów trwałych 142,20 169,06 111,37 70,45

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 505 920K ÷ $31 688K
= 142,20


Analiza porównawcza

2022