Bloomin Brands Inc (BLMN)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 831 656 782 107 997 770 1 022 290 1 067 580
Aktywa razem w tys. USD 3 320 420 3 294 270 3 362 110 3 592 680 2 464 770
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,25 0,24 0,30 0,28 0,43

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $831 656K ÷ $3 320 420K
= 0,25


Analiza porównawcza

2022