Bloomin Brands Inc (BLMN)

ROA

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 101 907 215 555 -162 211 130 573 107 098
Aktywa razem w tys. USD 3 320 420 3 294 270 3 362 110 3 592 680 2 464 770
ROA 3,07% 6,54% -4,82% 3,63% 4,35%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $101 907K ÷ $3 320 420K
= 3,07%


Analiza porównawcza

2022