Bloomin Brands Inc (BLMN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 383 630 1 229 690 982 702 1 277 820 1 295 590
Zobowiązania handlowe w tys. USD 183 715 167 978 141 457 174 877 174 488
Rotacja zobowiązań 7,53 7,32 6,95 7,31 7,43

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 383 630K ÷ $183 715K
= 7,53


Analiza porównawcza

2022