Bloomin Brands Inc (BLMN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 383 630 1 229 690 982 702 1 277 820 1 295 590
Zapasy w tys. USD 78 124 79 112 61 928 86 861 72 812
Rotacja zapasów 17,71 15,54 15,87 14,71 17,79

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 383 630K ÷ $78 124K
= 17,71


Analiza porównawcza

2022