Bloomin Brands Inc (BLMN)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Rotacja zapasów 17,71 15,54 15,87 14,71 17,79
Rotacja należności 33,47 33,49 30,64 29,33 33,75
Rotacja zobowiązań 7,53 7,32 6,95 7,31 7,43
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Cykl zapasów dni 20,61 23,48 23,00 24,81 20,51
Cykl należności dni 10,90 10,90 11,91 12,44 10,81
Cykl zobowiązań dni 48,46 49,86 52,54 49,95 49,16

Długoterminowe

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 4,83 4,90 3,57 4,00 3,70
Rotacja aktywów razem 1,33 1,25 0,94 1,15 1,67