Bloomin Brands Inc (BLMN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 416 510 4 122 380 3 170 560 4 139 390 4 126 410
Aktywa razem w tys. USD 3 320 420 3 294 270 3 362 110 3 592 680 2 464 770
Rotacja aktywów razem 1,33 1,25 0,94 1,15 1,67

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 416 510K ÷ $3 320 420K
= 1,33


Analiza porównawcza

2022