Bloomin Brands Inc (BLMN)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 416 510 4 122 380 3 170 560 4 139 390 4 126 410
Należności w tys. USD 131 949 123 095 103 483 141 112 122 262
Rotacja należności 33,47 33,49 30,64 29,33 33,75

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $4 416 510K ÷ $131 949K
= 33,47


Analiza porównawcza

2022