Bloomin Brands Inc (BLMN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 416 510 4 122 380 3 170 560 4 139 390 4 126 410
Property, plant and equipment w tys. USD 914 142 842 012 887 687 1 036 080 1 115 930
Rotacja aktywów trwałych 4,83 4,90 3,57 4,00 3,70

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 416 510K ÷ $914 142K
= 4,83


Analiza porównawcza

2022