Bloomin Brands Inc (BLMN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 84 735 87 585 109 980 67 145 71 823
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 51 769 61 428 44 204 42 033 63 443
Należności w tys. USD 131 949 123 095 103 483 141 112 122 262
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 978 867 984 625 950 104 962 021 791 039
Wskaźnik płynności szybkiej 0,27 0,28 0,27 0,26 0,33

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($84 735K + $51 769K + $131 949K) ÷ $978 867K
= 0,27


Analiza porównawcza

2022