Bloomin Brands Inc (BLMN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 416 510 4 122 380 3 170 560 4 139 390 4 126 410 4 213 350
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 383 630 1 229 690 982 702 1 277 820 1 295 590 1 317 110
Zysk ze sprzedaży brutto 3 032 880 2 892 700 2 187 860 2 861 560 2 830 820 2 896 240
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 234 752 245 616 254 356 275 239 282 720 306 956
Zysk operacyjny 336 385 322 695 -98 619 200 175 182 116 198 421
Koszty odsetek netto 53 176 57 614 64 442 49 257 44 937 41 392
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 151 907 249 297 -239 521 141 690 100 305 118 543
Podatek dochodowy 42 704 26 384 -80 726 7 573 -9 233 15 985
Udziały niekontrolujące 7 296 7 358 -80 3 544 2 440 2 315
Zysk (strata) netto 101 907 215 555 -162 211 130 573 107 098 100 243