Bloomin Brands Inc (BLMN)

ROE

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 101 907 215 555 -162 211 130 573 107 098
Kapitał własny w tys. USD 271 369 216 461 4 145 170 342 45 730
ROE 37,55% 99,58% -3 913,41% 76,65% 234,20%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $101 907K ÷ $271 369K
= 37,55%


Analiza porównawcza

2022