Bloomin Brands Inc (BLMN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 343 314 346 577 352 792 323 854 340 468
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 002 340 978 867 984 625 950 104 962 021
Wskaźnik płynności bieżącej 0,34 0,35 0,36 0,34 0,35

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $343 314K ÷ $1 002 340K
= 0,34


Analiza porównawcza

2023