Bloomin Brands Inc (BLMN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(25 gru 2022)
2021
(26 gru 2021)
2020
(27 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 346 577 352 792 323 854 340 468 335 483
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 978 867 984 625 950 104 962 021 791 039
Wskaźnik płynności bieżącej 0,35 0,36 0,34 0,35 0,42

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $346 577K ÷ $978 867K
= 0,35


Analiza porównawcza

2022