BJ`s Wholesale Club Holdings Inc (BJ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q4
(3 lut 2024)
2024/Q3
(28 paź 2023)
2024/Q2
(29 lip 2023)
2024/Q1
(29 kwi 2023)
2023/Q4
(28 sty 2023)
2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 36 049 33 551 26 210 23 387 33 915 34 644 163 681 37 952
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 68 366 80 550 76 309 69 048 51 033 72 285 57 844 58 814
Należności w tys. USD 234 769 224 505 200 279 217 866 239 746 251 978 204 495 210 405
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 468 050 2 739 060 2 591 150 2 619 340 2 545 340 2 599 960 2 484 140 2 209 060
Wskaźnik płynności szybkiej 0,14 0,12 0,12 0,12 0,13 0,14 0,17 0,14

2024/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($36 049K + $68 366K + $234 769K) ÷ $2 468 050K
= 0,14


Analiza porównawcza

2024/Q4