BJ`s Wholesale Club Holdings Inc (BJ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
2022/Q1
(1 maj 2021)
2021/Q4
(30 sty 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 34 644 163 681 37 952 45 436 84 691 42 414 62 954 43 518
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 72 285 57 844 58 814 54 734 58 622 46 446 54 258 48 649
Należności w tys. USD 251 978 204 495 210 405 173 951 200 315 169 135 197 991 172 719
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 599 960 2 484 140 2 209 060 2 002 480 2 104 100 1 839 200 2 035 930 2 031 210
Wskaźnik płynności szybkiej 0,14 0,17 0,14 0,14 0,16 0,14 0,15 0,13

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($34 644K + $72 285K + $251 978K) ÷ $2 599 960K
= 0,14


Analiza porównawcza

2023/Q3