BJ`s Wholesale Club Holdings Inc (BJ)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 315 200 16 667 300 15 430 000 13 190 700 13 007 300
Property, plant and equipment w tys. USD 1 337 030 942 331 797 789 760 208 748 778
Rotacja aktywów trwałych 14,45 17,69 19,34 17,35 17,37

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $19 315 200K ÷ $1 337 030K
= 14,45


Analiza porównawcza

2023