BJ`s Wholesale Club Holdings Inc (BJ)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(31 sty 2018)
Przychody ze sprzedaży 16 667 300 15 430 000 13 190 700 13 007 300 12 754 600
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 13 588 600 12 451 100 10 763 900 10 646 500 10 513 500
Zysk ze sprzedaży brutto 3 078 690 2 978 960 2 426 780 2 360 900 2 241 100
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 446 460 2 326 760 2 059 430 2 051 320 2 009 780
Zysk operacyjny 617 323 642 392 352 199 303 453 228 310
Koszty odsetek netto 59 444 84 385 108 230 164 535 141 847
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 557 879 558 007 243 969 138 918 86 463
Podatek dochodowy 131 119 136 825 56 212 11 826 -2 632
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 426 652 421 030 187 176 127 261 88 545