BJ`s Wholesale Club Holdings Inc (BJ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(31 sty 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 45 436 43 518 30 204 27 146 34 954
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 54 734 48 649 41 961 63 454 91 756
Należności w tys. USD 173 951 172 719 206 353 194 300 190 756
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 002 480 2 031 210 1 801 420 1 577 690 1 469 590
Wskaźnik płynności szybkiej 0,14 0,13 0,15 0,18 0,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($45 436K + $54 734K + $173 951K) ÷ $2 002 480K
= 0,14


Analiza porównawcza

2022