BJ`s Wholesale Club Holdings Inc (BJ)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
Rotacja zapasów 11,22 11,52 10,93 10,33 9,95
Rotacja należności 85,06 80,57 95,82 89,34 63,92
Rotacja zobowiązań 13,80 13,28 12,21 12,60 14,09
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
Cykl zapasów dni 32,53 31,68 33,39 35,34 36,67
Cykl należności dni 4,29 4,53 3,81 4,09 5,71
Cykl zobowiązań dni 26,45 27,48 29,89 28,97 25,90

Długoterminowe

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
Rotacja aktywów trwałych 12,65 14,45 17,69 19,34 17,35
Rotacja aktywów razem 2,99 3,04 2,94 2,85 2,50