BJ`s Wholesale Club Holdings Inc (BJ)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(31 sty 2018)
Rotacja zapasów 10,93 10,33 9,95 10,12 10,32
Rotacja należności 95,82 89,34 63,92 66,94 66,86
Rotacja zobowiązań 12,21 12,60 14,09 13,57 14,68
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(31 sty 2018)
Cykl zapasów dni 33,39 35,34 36,67 36,08 35,38
Cykl należności dni 3,81 4,09 5,71 5,45 5,46
Cykl zobowiązań dni 29,89 28,97 25,90 26,91 24,86

Długoterminowe

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(31 sty 2018)
Rotacja aktywów trwałych 17,69 19,34 17,35 17,37 16,81
Rotacja aktywów razem 2,94 2,85 2,50 4,02 3,90