BJ`s Wholesale Club Holdings Inc (BJ)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 315 200 16 667 300 15 430 000 13 190 700 13 007 300
Należności w tys. USD 239 746 173 951 172 719 206 353 194 300
Rotacja należności 80,57 95,82 89,34 63,92 66,94

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $19 315 200K ÷ $239 746K
= 80,57


Analiza porównawcza

2023