BJ`s Wholesale Club Holdings Inc (BJ)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(31 sty 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 36 049 33 915 45 436 43 518 30 204 27 146 34 954
Inwestycje krótkoterminowe 68 366 51 033 54 734 48 649 41 961 63 454 91 756
Należności 234 769 239 746 173 951 172 719 206 353 194 300 190 756
Zapasy 1 454 820 1 378 550 1 242 940 1 205 700 1 081 500 1 052 310 1 019 140
Pozostałe aktywa obrotowe 68 366 51 033 54 734 48 649 41 961 63 454 91 756
Aktywa obrotowe razem 1 794 010 1 703 240 1 517 060 1 470 580 1 360 020 1 337 210 1 336 600
Inwestycje długotrminowe 4 883 620 4 646 710 4 151 840 3 940 950 3 909 760 1 902 080 1 937 250
Rzeczowe aktywa trwałe 1 578 790 1 337 030 942 331 797 789 760 208 748 778 758 750
Wartość firmy 1 008 820 1 008 820 924 134 924 134 924 134 924 134 924 134
Wartości niematerialne 107 632 115 505 124 640 135 123 146 985 200 870 224 876
Pozostałe aktywa trwałe 43 823 30 938 23 240 19 403 18 374 28 297 29 492
Aktywa razem 6 677 620 6 349 960 5 668 890 5 411 530 5 269 780 3 239 280 3 273 860

Pasywa

w tys. USD

2024
(3 lut 2024)
2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(31 sty 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 1 183 280 1 195 700 1 112 780 988 074 763 912 784 780 715 948
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 319 000 405 000 0 260 000 365 877 286 477 255 750
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 965 767 944 644 889 698 783 138 671 627 506 431 497 889
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 468 050 2 545 340 2 002 480 2 031 210 1 801 420 1 577 690 1 469 590
Długoterminowe zobowiązania finansowe 460 926 475 295 763 384 860 293 1 352 540 1 575 300 2 527 810
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 164 141 166 662 142 311 166 762 137 180 251 449 238 807
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 5 218 770 5 303 120 5 020 790 5 092 200 5 324 120 3 441 370 4 293 280
Akcje zwykłe 133 047 134 017 135 386 136 111 136 174 116 599 125 886
Zyski (straty) zatrzymane 1 168 230 644 490 131 313 -295 339 -716 369 -915 113 -1 036 010
Akcje własne -717 765 -559 221 -388 668 -192 617 -86 414 -19 109 0
Kapitał własny 1 458 850 1 046 840 648 108 319 327 -54 344 -202 084 -1 019 420
Pasywa razem 6 677 620 6 349 960 5 668 890 5 411 530 5 269 780 3 239 280 3 273 860